Hjem     Nyheter     Aktiviteter    

Isfiske
Åpne kurs
Holmendammen
Historikk
Bli medlem
Kontakt oss
 
 
 
 
 
OFA
 
For medlemmer:
Registrer email adressen din. Da når vi deg lettere.
Navn:
Epost:
 
FastFisk
FastFisk er Oslo Sportsfiskeres eget interne blad. Det har vært klubbens viktigste informasjonskanal og ytringssted siden 1951. Bladet gir viktig informasjon om klubbens aktiviteter og har artikler og reportasjer fra fiskebegivenheter og opplevelser. Her er spillerom for det meste.

Har du et innlegg, skal det mye til om vi ikke tar det inn, så her er det fritt frem for ytringer, meninger eller reportasjer fra opplevelsesrike fisketurer. Skriv gjerne til redaktøren som pt. er Stein Wines med e-mailadresse stein.wines@gjensidigenor.no
 


Forsiden av bladet som kom høsten 2002 Ifbm. 70-årsjubileet. 44 sider med mye interessant stoff.
FastFisk kommer normalt med 3 nummer i året. Sidetallet varier mellom 24 - 36.
Redaksjonsfrister er 20.3 - 31.8 - 31.12

Bladet kommer dermed ut til Påske og i slutten av januar og september.

Jubileumsnummeret fra 75-årsjubileet i 2007 kan du lese her

FastFisk arkiv
Nr 3 - 2015
Nr 2 - 2015
Nr 1 - 2015
Nr 3 - 2014
Nr 2 - 2014
Nr 1 - 2014
Nr 3 - 2013
Nr 2 - 2013
Nr 1 - 2013
Nr 3 - 2012
Nr 2 - 2012
Nr 1 - 2012
Nr 3 - 2011
Nr 2 - 2011
Nr 1 - 2011
Nr 3 - 2010
Nr 2 - 2010
Nr 1 - 2010
Nr 3 - 2009
Nr 2 - 2009
Nr 1 - 2009
Nr 3 - 2008
Nr 2 - 2008
Nr 1 - 2008