Hjem     Nyheter     Aktiviteter    

Isfiske
Åpne kurs
Holmendammen
Fast fisk
Bli medlem
Kontakt oss
 
 
 
 
 
OFA
 
For medlemmer:
Registrer email adressen din. Da når vi deg lettere.
Navn:
Epost:
 
Kortfattet Historikk
Oslo Sportsfiskere ble stiftet 27.4.1932 av en gjeng entusiastiske sportsfiskere med Magnus Smith i spissen. Klubben ble på kort tid den toneangivende både i Norge og Norden mht. fiskekultivering og arbeidet for å oppmuntre til og øke interessen for sportsfiske.

Klubben tok meget tidlig initiativ for å starte bladet "Fiskesport" og var den drivende kraft i dannelsen av Norges Sportsfiskerforbund som senere ble integrert i NJFF.

OFA er også et resultat av OS's engasjement i arbeidet med fiskeoppdrett og kultivering og de initiativ som ble tatt overfor Løvenskjold og Aker / Bærum-kommunene for å samle fiskerettene i Oslomarka på en hånd. Et initiativ der også Arbeidernes Jeger og Fiskerforbund var sterkt medvirkende. OFA ble således dannet i 1936, men "markaavtalen" ble ikke realisert før i 1943.

OS har siden starten gjennom lagsarbeid og styrearbeid i OFA arbeidet for å fremme fisket i Oslomarka. Det gode samarbeid er videreført til våre dager.

Fluefiske og håndtering av fluekaste-utstyr har vært en sterk interesse i klubben som etterhvert resulterte i dannelsen av egen Castinggruppe tidlig på 50-tallet. Klubbens medlemmer ble raskt de ledende innenfor Castingmiljøet i Norge. Opp gjennom årene er det kåret flere verdensmestere med forankring i OS. VM i Casting er holdt på Holmendammen 2 ganger. I senere år er NM i Fluekasting gjennomført på Holmendammen i samarbeid med Castingforbundet.

Klubben legger stor vekt på felles-aktiviteter av sosial karakter. Det betyr arrangerte fisketurer både i marka og i fjorden etter ørret og sjøørret, isfiske, turer til klubbhytta på Hadeland, klubbmøter med ulike fisketemaer osv. I tillegg satser vi på aktiviteter på Holmendammen med sikte på å oppøve engasjementet for natur og fiske hos barn og ungdom. Fluekaste-kursene og klubbkveldene om tirsdagene på Holmendammen er også rotfestede aktiviteter som bidrar til det gode samhold.

Stein Wines 5.3.2003