Barn
Plassering Fornavn Etternavn Klubb Vekt (g)
1 Amalie Dysthe   45
2 Aurora Dahl   0