Barn
Plassering Navn Klubb / Forening Vekt
1 Alvim Holm Albrecht Borre JFF 840