Dame eldre veteran
NR St.nr. Fornavn Etternavn Forening Vekt
1 97 Jorunn Bekkensten Eidsvoll Skog JFF 920
2 168 Anna Lindgren Romedal og Vallset JFF 424